A "Magyar Mocsár" blog használatának feltételei

A hozzászólás/kommentelés szabályai:

1. A hozzászólások mellett a hozzászóló által megadott név, az általa feltöltött fénykép, valamint a hozzászólás dátuma és időpontja jelenik meg. Más adat nem kerül közlésre.
2. A hozzászólások tartalmáért sem a blog üzemeltetője, sem a blog szerzői nem vállalhatnak felelősséget. A hozzászólások tartalmáért a teljes felelősséget az adott hozzászóló viseli.
3. A blog üzemeltetője és szerzői elvárják, hogy a hozzászólók kulturált stílusban, érdemi módon fejezzék ki véleményüket.
4. A személyeskedő tartalmú hozzászólások nem kívánatosak, mivel az érdemi vitáról terelik el a figyelmet. Az ilyen hozzászólások szükség esetén moderálásra vagy törlésre kerülnek.
5. Az agresszív, tolakodó, zaklató tartalmú hozzászólásokat, valamint bárkinek a nemére, vallására, etnikumára, fizikumára, szexualitására vonatkozó sértő, lekicsinylő, gúnyolódó hozzászólásokat a moderátor törli.
6. Minden gyűlölet keltésére alkalmas hozzászólás eltávolításra kerül.
7. Illegális, jogszabályba ütköző tartalom közlése tilos, és a moderátor által eltávolításra kerül.
8. Tilos olyan információ (vagy akár gyanú) közlése, amely a blog szerzőinek vagy hozzászólóinak a tényleges vagy vélt személyazonosságára utal.
9. A blog szerzői és hozzászólói a regisztráció során megadhatják valódi adataikat, de használhatnak álnevet is. Azonban létező harmadik személy személyazonosságát senki nem veheti fel, az ilyen regisztrációk törlésre kerülnek.
10. Idegen tartalom közlésekor meg kell adni annak forrását is.
11. Ugyanannak a hozzászólásnak többszöri közlése ("floodolás") nem megengedett, és szándékosság esetén a regisztráció törlésével jár.
12. Cégek, termékek, szolgáltatások, más weboldalak reklámozása csak az üzemeltető hozzájárulásával megengedett.
13. Aki az itt részletezett szabályokat nem tartja be, attól a moderátor egy hétre megvonhatja a hozzászólás jogát. A szabályok súlyos és szándékos megsértése esetén a hozzászóló véglegesen kitiltásra kerülhet a blogról. Ennek eldöntése a moderátor feladata. A moderátor döntése ellen a blog központi e-mail címén az érintett személy reklamálhat és érvelhet álláspontja mellett.
14. A moderátor naponta legalább egy alkalommal nézi végig a hozzászólásokat, és moderálja a feltételeknek nem megfelelő kommenteket.
15. A hozzászólókról a regisztrációban megadottakon felül semmilyen más adatot nem gyűjtünk. A hozzászólók adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki.
16. A hozzászólások alkalmával a küldő IP-címe rögzítésre kerül. Az IP-címet semmilyen okból és semmilyen célra senkinek nem adjuk ki.
17. Felhívjuk a hozzászólók figyelmét, hogy hatósági megkeresés esetén, amennyiben az a jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelel, a blog üzemeltetőjének kötelessége a hatóság által kért információkat kiadni.

TémákLegutóbbi hozzászólások